Acasă Ştiri Divorţul pe cale administrativă la Câmpia Turzii
Banner
Director firme InfoTurda: 55 de firme listate
 • Afaceri, Economie
 • Artă şi cultură
 • Computere, Internet
 • Construcţii şi amenajări
 • Cumpărături
 • Educaţie
 • Industrie
 • Mass-Media, Comunicaţii
 • Medicină şi sănătate
 • ONG
 • Servicii
 • Sport şi agrement
 • Timp liber
 • Transport, Auto
 • Turism
Recomandă pe facebook
Divorţul pe cale administrativă la Câmpia Turzii PDF Imprimare Email
Scris de Ziarul 21   
Vineri, 04 Februarie 2011 14:00
ioan vasinca, primarul mun. campia turziiDe la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord. Divorţul pe cale administrativă se poate face, însă, doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.
Soţii trebuie să prezinte următoarele documente:
- Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor în original şi copie;
- Documentele cu care se face dovada identităţii în original şi copie pentru:
- cetăţenii români dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate,
- cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – cu paşaportul în termen de valabilitate
- Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate

În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere următoarele:
- sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
- nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
- niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
- nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
- adresa ultimei locuinţe comune;
- numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia, urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea si le acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala retragere a cererii de divorţ. Dacă sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, care va fi înmînat soţilor,în original, pe bază de semnătură.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de Primărie, care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În municipiul Câmpia Turzii, cererea de divorţ se depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – compartiment Stare Civilă, str.1 Decembrie 1918, nr. 6, la care se anexează contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru de 2 lei şi taxa specială de 100 lei.

PRIMAR
Ing. Ioan VASINCA
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Banner