Peste 6 miliarde de lei vechi, rectificare de buget la Turda Imprimare
Scris de Ziarul 21   
Miercuri, 05 Octombrie 2011 14:00
rectificare buget turdaConsilierii locali turdeni au aprobat luni, 3 octombrie, în şedinţă extraordinară, o rectificare de buget de 6,21 de miliarde de lei vechi. Mai mult de jumătate din această sumă – 341.024 de lei – sunt bani cuprinşi la venituri în capitolul de cheltuieli „Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate”, la paragraful „Fondul European de Dezvoltare Regională”.
Aceeaşi sumă de 341.024 de lei se regăseşte ca suplimentare la capitolul de cheltuieli „Învăţământ” unde se suplimentează şi cheltuielile materiale cu 180.000 de lei.
Pe partea de venituri se mai înregistrează suplimentări de 235.000 de lei la capitolul „Impozite şi taxe pe proprietate” unde 116.000 de lei reprezintă suplimentarea la „Impozite pe terenuri de la persoane fizice” iar 119.000 de lei reprezintă suplimentarea de venituri la „Impozite pe terenuri de la persoane juridice”.
Alte suplimentări la venituri mai sunt şi la capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor” (10.000 de lei pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare), la capitolul „Venituri din prestări servicii” (31.000 de lei) şi câte 2.000 de lei la capitolele „Venituri din taxe administrative” şi „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile”, plus suma deja amintită de 341.024 de lei.
Cât priveşte cheltuielile, la mai multe capitole acestea s-au diminuat cu sume în valoare totală de 7,1 miliarde de lei vechi. Astfel, cu câte 80.000 de lei s-au redus cheltuielile materiale la capitole precum „Ordine publică şi siguranţă naţională” sau „Sănătate”, în timp ce la „Asistenţă socială” reducerea cheltuielilor este, per total, de 400.000 de lei (dacă 630.000 de lei reprezintă reducerea cheltuielilor de personal la subcapitolul „Asistenţă socială în caz de invaliditate”, la acelaşi subcapitol cheltuielile cu ajutoarele sociale au crescut cu 230.000 de lei). De asemenea, o altă reducere a cheltuielilor de personal de 150.000 de lei s-a înregistrat la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.
Cea mai mare suplimentare a cheltuielilor s-a produs la capitolul „Învăţământ” – 521.024 de lei – unde cheltuielile materiale au fost suplimentate cu 180.000 de lei, în timp ce finanţarea naţională este reprezentată de suma amintită la început, respectiv 341.024 de lei.
O altă suplimentare în valoare de 350.000 de lei s-a efectuat şi la capitolul „Cultură, recreere, religie” unde au fost suplimentate cheltuielile materiale la subcapitolele „Sport” (200.000 de lei) şi „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi” (150.000 de lei).
Nu în ultimul rând, suplimentări de cheltuieli materiale s-au mai înregistrat la capitolul „Protecţia mediului” – unde suplimentarea la subcapitolul „Salubritate” a fost de 60.000 de lei – şi la capitolul „Transporturi” – unde, la subcapitolul „Străzi”, suplimentarea a fost de 400.000 de lei.