Contract public pentru utilizarea sistemului de iluminat al oraşului Imprimare
Scris de Ziarul 21   
Joi, 06 Octombrie 2011 14:00
contract iluminat publicConsiliul local Turda a aprobat contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Turda. Punerea în aplicare a acestui contract este, susţine administratorul public Radu Crişan, “o măsură necesară pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă şi stabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public”. “Documentul a fost întocmit”, mai spune administratorul public, “respectând întocmai prescripţiile modelului contractului cadru privind folosirea sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul 5/93/2007”.
Pentru a explica mai bine necestatea adoptării unui astfel de contract trebuie să spunem că sistemul de iluminat public din municipiul Turda este proprietatea SC Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA. În raportul de specialitate care însoţea proiectul de hotărâre pe masa consilierilor locali se mai arată că Legea nr. 230/2006, legea iluminatului public, menţionează că folosirea sistemului de iluminat urmează să fie făcută în baza unui contract. „Autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice.”
Contractul aprobat de consilierii locali este deja semnat de reprezentanţii SC Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA şi urmează să fie semnat de şefii muncipalităţii.